Aktiviteter på Oplagspladsen i uge 32.

Vi har fået følgende meddelelse fra Hørsholm Vand:

Vedr. "Vendepladsen"/"Oplagspladsen" ved Bolbroengen

Til orientering kan det oplyses, at der forventeligt i uge 32 vil blive foretaget geotekniske undersøgelser på "vendepladsen" ved Bolbroengen. Resultatet af boreundersøgelserne skal anvendes til beregningerne af et spildevandsbassin på pladsen til etablering i 2011, såfremt der opnås de nødvendige tilladelser fra Hørsholm Kommune.

Venlig hilsen
Tina Otterstrøm

Bolbroengen er en mose!!
Ros til Kommunen

I forbindelse med planerne om etablering af et overløbs bygningsværk på Bolbroengen har kommunen fået lavet en undersøgelse af Engen.
Resultatet foreligger nu, og det viser sig, at den største del er Lys åben mose, noget er skovmose, og noget er Eng. Alt dette er §3 beskyttet.
Bolbro Englaug har i hele processen advokeret for at byggeriet ikke må ske på det område, som er §3 natur.
Den demokratiske proces har fungeret, idet Hørsholm Vand nu arbejder med et projekt, hvor de vil bygge under oplagspladsen i det nordøstlige hjørne. Kommunen skal have ros for det.
Se luftfoto af §3 områderne her
Se botanikernes konklusion her
Se kommunens brev til Bolbro Englaug her

"Et åndehul i Rungsted"

"Ialt 8 tønder land"

Her ser vi engen en dejlig eftersommerdag

Matrikelkort

 

 

 

Denne hjemmeside er udført af Bolbro Englaug med det formål at bevare engen, som et åndehul i Rungsted.
Bolbro Englaug takker Museumsinspektør Hans Jørgen Jensen fra Hørsholm Egns Museum, Formanden for Danmarks Naturfredningsforening Hørsholm Peter Skat Nielsen og alle øvrige, der velvilligt har hjulpet arbejdsgruppen med oplysninger, med det formål at sikre dette skønne naturreservat for eftertiden.

Hjemmesiden skal give et indtryk af Bolbroengens historie så langt tilbage i tiden som muligt.
 
   
I de sidste år har to miljøministre stillet krav til kommunerne vedrørende naturbeskyttelse:

Forhåndværende Miljøminister Connie Hedegaard har skrevet til alle landets borgmestre: "Kommunerne står overfor en stor opgave på naturområdet, når de fra årsskiftet (1. januar 2007 ved kommunesammenlægningerne) overtager ansvaret for naturbeskyttelsen i det åbne land fra amterne.  

Nuværende Miljøminister Troels Lund Poulsen har skrevet til alle borgmestre i landet: "Sæt fokus på naturen og stop tilbagegangen i antallet af plante- og dyrearter i din kommune"

Vi er meget interesseret i alle indlæg, der kan give yderligere oplysninger om Engen, så kontakt os endelig
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

Vision
Vores vision er at den dejlige natur vil blive bevaret for vore efterkommere. Om muligt vil vi meget gerne bringe området tilbage til den natur det var for 50 år siden.

Meninger
Her i højre side er det idéen at komme med vores meninger, mens vi i vesnstre side vil komme med faktuelle data

Et åndehul
Det er vigtig at bevare de grønne områder der stadig er tilbage i vor kommune. På det område udtrykker vi i hvert fald det samme som kommunen. Om det ligger lige så dybt for kommunen, vil vi prøve at få opklaret ved indlæg af og med politikerne.

Naturfredning ?
Engen er ikke fredet, som mange tror, og som mange ejendomsmæglere skriver, men det er et spørgsmål om den ikke burde fredes

Kommunevalg
Når vi kommer lidt tættere på kommune- valget vil der komme en speciel side, der vil indeholde meninger og tilkendegivelser